GTM debug

Obchodní podmínky a pravidla akce "Získej nápoj k tankování“

Obchodní podmínky a pravidla akce "Získej nápoj k tankování“ na čerpacístanici Eurowag, W.A.G. payment solutions a.s. platné od 01.07.2023 do 31.08.2023:  

1. Obecná ustanovení

1.1 Tato pravidla stanovují podmínky pro účast v akci "Získej nápoj k tankování" dále jen "akce") na čerpacích stanicích Eurowag, W.A.G. payment solutions a.s. (dále jen "společnost").
1.2 Akce probíhá na vybraných čerpacích stanicích společnosti, které jsou uvedeny v článku 5 těchto podmínek.

2. Podmínky pro účast v akci

2.1 Akce je určena pouze pro zákazníky společnosti, kteří tankují na čerpací stanici, na které probíhá akce.
2.2 Nárok na vyzvednutí nápoje vzniká pouze v případě, že zákazník tankoval více než 50 litrů motorové nafty na dané stanici.
2.3. Každé množství motorové nafty, kterou řidič tankuje do svého vozidla na čerpací stanici, bude započítáno. Pokud řidič během jedné návštěvy čerpací stanice tankuje vícekrát, všechna množství paliv budou započítána dohromady. Tankování musí být provedeno na téže čerpací stanici a v souladu s pravidly platnými pro čerpání paliva na této stanici. 

3. Vyzvednutí akce

3.1 Zákazník má nárok na vyzvednutí nápoje dle aktuální nabídky nápojů na provozovně Rozvadov 295, vyhrazených pro akci „nápoj zdarma“
3.2 Zákazník si může vyzvednout jeden nápoj za tankování více jak 50 litrů tankovaného paliva na dané stanici.
3.3 Zákazník si může vyzvednout maximálně jeden nápoj za den tankování, a to pouze osobně na dané čerpací stanici.

4. Provozovny, na kterých akce probíhá


4.1. Seznam stanic:      
Truck park Eurowag, Rozvadov 295, 348 07 Rozvadov google code: JGXM+M2 Rozvadov, GPS: 49.64918846385252, 12.53275395560739