GTM debug

Obchodní podmínky a pravidla akce “KÁVA” na čerpacích stanicích Eurowag

Obchodní podmínky a pravidla akce “KÁVA” na čerpacích stanicích Eurowag, W.A.G. payment solutions a.s. platné od 01. 03. 2024:

1. Obecná ustanovení 
1.1. Tato pravidla stanovují podmínky pro účast v akci “akce káva” (dále jen “akce”) na čerpacích stanicích Eurowag, W.A.G. payment solutions a.s. (dále jen “společnost”). 
1.2. Akce probíhá na vybraných čerpacích stanicích společnosti, které jsou uvedeny v článku 5 těchto podmínek.
 
2. Podmínky pro účast v akci 
2.1. Akce je určena pouze pro zákazníky společnosti WAG (držitelé karet Eurowag), kteří tankují na čerpací stanici, na které akce probíhá. 
2.2. Zákazníkovi dle bodu 2.1. vzniká nárok na vyzvednutí 1 ks kávy dle vlastního výběru v rámci aktuální nabídky konkrétní čerpací stanice platné v době vyzvednutí kávy, s výhradou vyčerpání zásob (dále též jen "káva"), za zvýhodněnou cenu 1,- Kč/ks, a to v případě, že zákazník na vybrané čerpací stanici dle článku 5 tankoval 300 a více litrů motorové nafty nebo kapaliny AdBlue, nebo v případě, že zákazník tankoval na čerpací stanici Modletice 100 a více kilogramů LNG.   
2.3. Zákazník má nárok na vyzvednutí kávy pouze na té čerpací stanici, kde provedl tankování. 
2.4. Nárok na vyzvednutí kávy je časově omezen na dobu 30 dnů od data tankování. 
2.5. Započítáno bude jen takové množství produktu motorová nafta, AdBlue nebo LNG, které bylo tankováno a uhrazeno na téže čerpací stanici během jedné návštěvy v tentýž den. Tankování provedená v tentýž den na různých čerpacích stanicích ani tankované množství produktu v rámci různých návštěv se nesčítají. Tankování musí být provedeno v souladu s pravidly platnými pro čerpání paliva na dané čerpací stanici. 
2.6. Směs do ostřikovačů (je-li přítomná) se do objemu nezapočítává.

3. Vyzvednutí kávy 
 
3.1. Zákazník si může vyzvednout pouze jednu kávu za jedno tankovaní ve kterém řidič odebere 300 a více litrů tankovaného paliva (motorová nafta, AdBlue) nebo 100 kg tankovaného produktu LNG na stanicích: Modletice. 
3.2. Zákazník si může vyzvednout kávu pouze osobně na dané čerpací stanici. 3.3. Zákazník, který provedl transakci mobilní platbou přes Eurowag app, má nárok na vyzvednutí kávy pouze na provozovnách kde se nachází shop a pouze v časech provozních dob daných shopů (pokladní na shopu klientovi vytiskne dodací list který ponese v názvu nápis „kopie“). Kde shop není nebo je zavřený, kávu vyzvednout nelze.
 
4. Hrazení zvýhodněné částky v rámci akce 
4.1. Částka 1,- Kč může být zákazníkem uhrazena v hotovosti nebo bankomatovou platební kartou.

5. Čerpací stanice, na kterých probíhá akce 
5.1. Akce probíhá na následujících čerpacích stanicích společnosti:
EW Modletice: Zděbradská 195, 251 01 (včetně LNG)
EW Ústí NL: Havířská 347/17, 400 01 
EW Rozvadov I: Svatá Kateřina 117, 348 06
EW Rozvadov II: Rozvadov 295, 348 07
EW Cheb: Karlovarská 131/50, 350 02 

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Akce trvá na dobu neurčitou.  
6.2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli akci změnit nebo zrušit. 
6.3. Všeobecné obchodní podmínky společnosti nejsou těmito pravidly dotčeny. V případě rozporu mezi všeobecnými obchodními podmínkami společnosti a podmínkami akce mají přednost podmínky akce.