GTM debug

Obchodní podmínky a pravidla akce "Získejte kávu/jídlo za 1 Kč"

Obchodní podmínky a pravidla akce "Získejte kávu/jídlo za 1 Kč" na čerpacích stanicích Eurowag, W.A.G. payment solutions a.s. platné od 01. 04. 2023. Eurowag, W.A.G. payment solutions a.s. si vyhrazuje právo ukončení této akce s tím, že bude zákazníky na provozovnách v předstihu jednoho měsíce informovat.   

1. Obecná ustanovení   
1.1 Tato pravidla stanovují podmínky pro účast v akci "Získejte kávu/jídlo za 1 Kč" dále jen "akce") na čerpacích stanicích Eurowag, W.A.G. payment solutions a.s. (dále jen "společnost"). 
1.2 Akce probíhá na vybraných čerpacích stanicích společnosti, které jsou uvedeny v článku 4 těchto podmínek.   

2. Podmínky pro účast v akci   
2.1 Akce je určena pouze pro zákazníky společnosti, kteří tankují na čerpací stanici, na které probíhá akce.   
2.2 Nárok na vyzvednutí kávy vzniká v případě, že zákazník tankoval více než 300 litrů najednou paliva na dané stanici a v případě tankování nad 500 litrů paliva najednou na dané stanici má nárok na vyzvednutí hlavního jídla.   
2.3. Pokud zákazník natankuje najednou více než 50 kg LNG, vzniká nárok na vyzvednutí kávy na dané provozovně. Pokud zákazník natankuje více než 100 kg LNG, vzniká nárok na vyzvednutí hlavního jídla na dané provozovně.    
2.4 Zákazník má nárok na vyzvednutí kávy nebo hlavního jídla pouze na té čerpací stanici, kde provedl tankování.   
2.5 Nárok na vyzvednutí kávy nebo hlavního jídla je časově omezen na 30 dnů od data tankování.   
2.6 Každé množství paliva, které řidič tankuje do svého vozidla na čerpací stanici, bude započítáno. Pokud řidič během jedné návštěvy čerpací stanice tankuje vícekrát, všechna množství paliv budou započítána dohromady. Tankování musí být provedeno na téže čerpací stanici a v souladu s pravidly platnými pro čerpání paliva na této stanici.   
2.7. AdBlue a směs do ostřikovačů (je-li přítomná) se do objemu započítává.  

 3. Vyzvednutí "Získejte kávu/jídlo za 1 Kč"     
3.1 Zákazník má nárok na vyzvednutí kávy nebo hlavního jídla v rámci aktuální nabídky dané čerpací stanice.   
3.2 Zákazník si může vyzvednout pouze jednu kávu nebo jedno jídlo na každých 300/500 litrů tankovaného paliva na dané stanici nebo za každých 50/100 kg LNG.   3.3 Zákazník si může vyzvednout kávu, nebo hlavní jídlo pouze osobně na dané čerpací stanici. 
3.4. Pokud zákazník bude jevit známky agrese a bude jednat pro své okolí nebezpečně, může mu být občerstvení odmítnuto vydat.   

4. Hrazení symbolické částky v rámci akce   
4.1 1 Kč může být řidičem uhrazena v hotovosti nebo platební kartou. 

5. Čerpací stanice, na kterých probíhá akce   
5.1 Akce probíhá na následujících čerpacích stanicích společnosti:   
EW, Modletice: Zděbradská 124, 251 01   
EW, Kozomín: Kozomín 506, 277 45   
EW Ústí NL: Havířská 347/17, 400 01   
EW Rozvadov: Svatá Kateřina 117, 348 06   EW Cheb: Karlovarská 131/50, 350 02