GTM debug

Zvláštní oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Eurowag přijala také další specifická oznámení o ochraně osobních údajů, která doplňují a upřesňují toto Oznámení o ochraně osobních údajů skupiny Eurowag, jako jsou oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců, oznámení o ochraně osobních údajů mobilních aplikací nebo oznámení o ochraně osobních údajů kamerových systémů v našich prostorách. Doplňková oznámení o ochraně osobních údajů je třeba číst společně s tímto oznámením o ochraně osobních údajů skupiny Eurowag, protože platí společně.

  • Aldobec Techologies s.r.o. (SK)

https://www.dispecer.sk/sk/zasady-ochrany-sukromnych-a-osobnych-udajov-2

  • CVS Mobile

https://docs.cvs-mobile.com/privacy-policy/index.html

https://docs.cvs-mobile.com/privacy-policy/personal-data-protection-policy-mobile-applications.html

  • FireTMS.com

https://firetms.com/privacy-policy

  • Princip a.s.

https://www.webdispecink.cz/cz/zasady-ochrany-soukromi-a-osobnich-udaju/

https://www.webdispecink.cz/en/privacy-policy/

  • KomTeS

KomTeS Chrudim (CZ)

https://www.komtes.cz/data/pdf/zasady_zpracovani_ou_2019.pdf

KomTeS SK s.r.o.

https://www.sledovanie-vozidiel.sk/dokumenty/zasady-spracovania-ou.pdf?v=1

  • Inelo group

https://inelo.com/rodo/

  • Sygic

https://www.sygic.com/company/privacy-policy

  • WebEye Group

WebEye BG

https://www.webeye.eu/laravel-filemanager/files/1/bg/WEBEYE-Privacy-Policy-from-15_04_2023-BG.pdf

WebEye Deutschland GmbH

https://www.webeye.eu/laravel-filemanager/files/1/de/WEBEYE-Privacy-Policy-from-15_04_2023-DE.pdf

WebEye CZ s.r.o.

https://www.webeye.eu/laravel-filemanager/files/1/cz/WEBEYE-Privacy-Policy-from-15_04_2023-CZ.pdf

WebEye Hrvatska d.o.o.

https://www.webeye.eu/laravel-filemanager/files/1/hr/WEBEYE-Privacy-Policy-from-15_04_2023-HR.pdf

WebEye Slovakia s.r.o.

https://www.webeye.eu/laravel-filemanager/files/1/sk/WEBEYE-Privacy-Policy-from-15_04_2023-SK.pdf

MyWebEye Iberia, Lda. 

https://www.webeye.eu/laravel-filemanager/files/1/pt/WEBEYE-Privacy-Policy-from-15_04_2023-PT.pdf

Webeye International d.o.o. 

https://www.webeye.eu/laravel-filemanager/files/1/si/WEBEYE-Privacy-Policy-from-15_04_2023-SI.pdf

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně dodržování předpisů nás prosím kontaktujte na adrese compliance@eurowag.com.