GTM debug

Clock
Čas na čtení: 7 min
Calendar
7.3.2024

Historie a budoucnost evropského mýtného systému

Evropský mýtný systém představuje rozsáhlý a složitý soubor různých dalších systémů, které reflektují kulturní a administrativní rozmanitost celého kontinentu. Mýtné v Evropě má dlouhou historii a během staletí prošlo výrazným vývojem. Zpoplatněné cesty byly klíčové pro rozvoj a údržbu infrastruktury napříč Evropou.

Historie a budoucnost evropského mýtného systému

V současnosti využívají evropské zpoplatněné úseky nejmodernější technologie pro výběr mýtného včetně různých cenových modelů a systémů, které zvyšují efektivitu. Mezi tyto technologie patří například Evropská služba elektronického mýtného (EETS), jejímž cílem je sjednocení mýtných systémů na kontinentu. Díky EETS mohou vozidla projíždět různými zeměmi s jedinou palubní jednotkou (OBU). Tento integrovaný systém výrazně usnadňuje přeshraniční dopravu a zjednodušuje proces platby mýtného pro řidiče i provozovatele vozových parků. Zároveň nabízí jednotné řešení pro elektronický výběr mýtného v celé Evropě.

V tomto článku se podrobněji podíváme na historii evropských mýtných silnic, jejich historický význam a zaměříme se na současné a budoucí trendy v systémech výběru mýtného. Podíváme se také na to, jaký vliv měl vývoj mýtných silnic na obchod a dopravu v rámci celé Evropy.

Stručná historie mýtných silnic v Evropě

Mýtné silnice mají v Evropě bohatou historii sahající více než 2 700 let do minulosti a to až do dob Asýrie za vlády Aššurbanipala v 7. století př. n. l. První germánské kmeny využívaly mýtné jako způsob získávání příjmů od cestovatelů přecházejících přes jejich horská území. Ve středověku pak mnoho feudálů vybíralo mýtné za používání svých cest, přičemž někdy výměnou za poplatek nabízeli cestujícím ochranu.

Původním účelem mýtného bylo generování příjmů od projíždějících cestujících, přičemž část vybraných prostředků sloužila k výstavbě nových a k údržbě stávajících silnic. Výběrčí mýta byli rozmístěni na strategických místech podél cest a na mostech, aby vybrali příslušnou částku předtím, než bylo cestujícím umožněno pokračovat v cestě.

S nárůstem obchodu a živností v Evropě rostla poptávka po rozsáhlejších a lépe udržovaných silničních sítích. Během 19. století se mýtné systémy staly formalizovanějšími, protože vlády hledaly způsoby, jak rozšířit dopravní infrastrukturu. Výběr mýtného se stal organizovanějším a podél hlavních cest byly postaveny speciální mýtné budky. Vybrané příjmy sehrály klíčovou roli v rozvoji evropské infrastruktury, podporovaly hospodářský růst a propojování regionů.

Přechod na elektronický výběr mýtného (ETC)

V polovině 20. století se mnohem výrazněji začalo přecházet od tradičního manuálního výběru mýtného k jeho automatizaci, což vedlo k rozšíření systémů elektronického výběru mýtného (ETC). Tento posun připravil půdu pro používání sofistikovanějších mýtných systémů, které se používají dnes.

Zvyšování efektivity:

Nástup ETC znamenal revoluci v oblasti efektivity pro nákladní dopravu. Díky rychlejším a hladkým platebním procesům mohou nákladní vozidla trávit více času na cestách, překonávat větší vzdálenosti a lépe plánovat dodávky.

Redukce dopravních zácp:

Jednou z výrazných výhod ETC je menší přetížení silnic. Odstranění tradičních mýtných budek umožnilo plynulejší provoz, což zmírnilo dopravní zácpy a zdržení, které jsou s manuálním výběrem mýtného často spojené.

Zlepšení celkového zážitku z mýtného:

ETC nejen zefektivnil proces placení, ale také vylepšil celkový zážitek z placení mýtného pro všechny uživatele silnic. Díky elektronickým mýtným systémům mohou řidiči projíždět kontrolními body bez zastavení, s využitím jedné palubní jednotku (OBU), která je kompatibilní s různými mýtnými systémy v celé EU. To zjednodušuje platby a zkracuje dobu průjezdu, čímž vylepšuje cestování pro řidiče nákladních vozidel i ostatní účastníky provozu.

Následování významných příkladů:

Francouzský Liber-t, portugalský Via Verde a německý Toll Collect jsou výraznými příklady úspěšných evropských ETC systémů. Efektivita těchto moderních mýtných technologií dokazuje adaptabilitu ETC v rozličných dopravních podmínkách a slouží jako inspirace pro další země, které se snaží modernizovat svoje mýtné systémy.

Digitální platby a mobilní aplikace

Sektor dopravy se v posledních letech rychle ubírá cestou digitalizace. Digitální platby a mobilní aplikace nabízejí řidičům snadný a pohodlný způsob, jak provádět platby bez nutnosti fyzického kontaktu, čímž přispívají k odbourání dopravních zácp u mýtných bran.

Mobilní aplikace proměnily chytré telefony v efektivní nástroje pro správu plateb mýtného i na cestách. Umožňují řidičům nejen platit mýtné pár kliknutími, ale také poskytují dopravní informace v reálném čase a tím pomáhají řidičům lépe se rozhodnout o své trase.

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a snadné navigaci jsou tyto aplikace přístupné řidičům všech věkových skupin a technologických dovedností, což zaručuje hladký a bezproblémový zážitek pro každého uživatele.

S rostoucím počtem řidičů, kteří využívají digitální platby, se odvětví dopravy stává ještě inovativnějším a připravuje se na další pokrok v oblasti výběru mýtného. Podívejme se blíže na některé z těchto nadcházejících trendů.

Budoucí trendy a inovace na evropských zpoplatněných silnicích

Sledování budoucích trendů a inovací v oblasti mýtných silnic je klíčové. Nové technologie mění tvář mýtného systému a slibují zvýšenou efektivitu a hospodárnost provozu nákladních vozidel.

Jednou z takových inovací, která získává na popularitě, je dynamické nastavování cen spolu se zavedením postpaid mýtného (systém odložených plateb). Tímto způsobem mohou řidiči nejprve využít silnice a zaplatit později prostřednictvím faktury. Dynamická cenová politika se snaží optimalizovat provoz na frekventovaných trasách tím, že mění sazby mýtného v reálném čase podle faktorů, jako je dopravní zatížení a denní doba. Tento přístup nejenže zkracuje dobu jízdy a snižuje náklady na palivo, ale také přispívá k bezpečnosti silničního provozu a ochraně životního prostředí. Dělá mýtný systém více flexibilním a uživatelsky přívětivým.

Dalším zajímavým vývojem je satelitní mýtné, které využívá technologii satelitního určování polohy k přesnému sledování a zpoplatnění vozidel na dálnicích. Tento pokročilý systém eliminuje potřebu tradičních mýtných budek a představuje efektivnější způsob výběru mýtného.

Neustálý výzkum a vývoj v oblasti mýtného ukazují cestu k inovativnějším řešením, zahrnujícím alternativní způsoby platby a zlepšení interoperability mezi mýtnými systémy v různých zemích.

V budoucnu budou mýtné jednotky integrovány do vozidel již během výrobního procesu, což odstraní potřebu externích mýtných zařízení nebo nálepek. Tento pokrok podtrhuje neustálý technologický vývoj mýtného v Evropě a slibuje větší pohodlí pro řidiče na zpoplatněných silnicích.

Díky využívání nových technologií a znalosti trendů mohou dopravní společnosti optimalizovat provoz a efektivněji využívat zpoplatněné silnice.

Komplexní řešení mýtného v celé Evropě s Eurowag

Eurowag usnadňuje platby mýtného v Evropě díky svému řešení mýtného na míru pro jakoukoli velikost vozového parku a bezproblémové správě mýtného v různých zemích. Všechny mýtné poplatky nabízené prostřednictvím služby EVA jsou postpaid, což umožňuje řidičům nejprve projet mýtné brány a následně platit. To zvyšuje pohodlí a zjednodušuje proces placení. S Eurowag můžete cestovat bezstarostně po silnicích v 23 evropských zemích, včetně mnoha mostů a tunelů.

Náš uživatelsky přívětivý systém spolu s bezkonkurenční zákaznickou podporou zajišťuje nejlepší řešení na trhu, včetně pomoci se snížením nákladů na mýtné v Německu a Rakousku díky zavedení nových tříd CO2 v mýtných tarifech. Tento přístup umožňuje provozovatelům vozových parků efektivněji spravovat své náklady a využívat naše komplexní služby správy mýtného.

Eurowag je vaším spolehlivým partnerem na cestě k úspěchu. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci snížit náklady a zlepšit procesy placení mýtného v celé Evropě.