GTM debug

Clock
Čas na čtení: 8 min
Calendar
1.8.2023

Mýtné poplatky pro kamiony v Polsku: Vše, co potřebujete vědět

Při plánování trasy s nákladem přes Polsko nebo při dodávce zboží příjemci na polském území je důležité si předem zjistit informace o dopravě v této zemi. Polský systém mýta pro nákladní automobily totiž není úplně stejný jako v jiných evropských zemích. Konkrétní pravidla i výše poplatků se liší podle konkrétních silnic, po kterých vaše trasa vede. Proto abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením, vysvětlíme si podrobněji požadavky a předpisy okolo mýta pro nákladní vozy v Polsku. Čtěte určitě pozorně – v článku najdete všechno, co budete potřebovat před nastartováním a odjezdem na cestu.

Mýtné poplatky pro kamiony v Polsku: Vše, co potřebujete vědět

Mýto všeobecně

Mýto označují poplatky, které se vybírají za použití určitých silnic, dálnic, mostů či tunelů s cílem přispět na pokrytí nákladů spojených s výstavbou a údržbou příslušné infrastruktury. Mýto je možné platit buď v hotovosti (případně platební kartou) přímo u mýtné brány, anebo prostřednictvím elektronického systému, který je rychlejší. Výše mýtného poplatku se liší podle konkrétního místa, ale i typu nebo kategorie vašeho vozidla a dalších určujících faktorů.

Mýtný systém v Polsku

V Polsku mají mýtné poplatky důležitou roli při financování silniční infrastruktury – její výstavby, údržby i dalšího rozvoje. Cílem tohoto systému je proto zajistit férový a udržitelný zdroj příjmů pro efektivní a dobře propojenou dopravní síť.

Typy mýtného

Jaké typy mýtného v Polsku existují?

 • Klasifikace mýtného - V mýtném systému v Polsku se rozlišují kategorie vozidel podle jejich hmotnosti. Vozidla o maximální přípustné celkové hmotnosti do 3,5 tuny a motocykly podléhají placení mýta jen na určitých dálnicích, konkrétně A1, A2 a A4.
 • Systém e-TOLL - Pro vozidla o maximální přípustné celkové hmotnosti přes 3,5 tuny je povinné použití elektronického systému pro výběr mýta, který se nazývá e-TOLL. Do této kategorie spadají autobusy, nákladní automobily a ostatní těžká užitková vozidla. Systém e-TOLL platí na placených dálnicích, rychlostních silnicích a na vybraných státních silnicích.

Platby za mýtné

Mechanismus placení mýtného v Polsku se liší podle příslušného provozovatele mýtného systému a také podle konkrétní dálnice či rychlostní silnice. Tady jsou nejdůležitější informace:

 • Dálnice A2 a A4 - Na dálnicích A2 (v úseku Konin–Stryków) a A4 (Wrocław–Sośnica) funguje výběr mýta v tzv. otevřeném systému. To znamená, že mýtné stanice jsou jen na začátku a na konci celé placené dálnice a dále uprostřed úseku, nikoli na každém nájezdu. Mýto se zde platí pomocí kuponu e-ticket, který si můžete zakoupit přes mobilní aplikaci, online nebo na určených distribučních místech. Elektronický kupon umožňuje plynulý průjezd přes mýtné brány, kde tak není nutné platit fyzicky.
 • Ostatní dálnice - Platit mýto na ostatních dálnicích lze několika různými způsoby. Za vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny můžete zaplatit na mýtné bráně, a to v hotovosti, kreditní kartou, palivovou kartou, anebo dokonce přes palubní jednotku (On-Board Unit, OBU). Díky těmto možnostem platby má řidič volnost výběru.
 • Platby přes mobilní aplikaci - Na dálnici A1 ve směru Gdańsk–Toruń je kromě placení na mýtných bránách k dispozici také možnost placení přes aplikaci AmberOne (v rámci  mýtného systému AmberGo). Další platební aplikací je Autopay, kterou můžete využít v soukromých systémech na dálnicích A1 (Gdańsk–Toruń) a A4 (Katowice–Kraków).

Vybrané předpisy pro řidiče kamionů

Při řízení kamionu v Polsku je třeba si dávat pozor na určitá ustanovení předpisů, jejichž cílem je bezpečnost silničního provozu. Čím konkrétně se musejí řidiči nákladních vozidel v Polsku řídit?

 1. Rychlostní limity - Pro nákladní vozy platí jiné rychlostní limity než pro ostatní vozidla. Na dálnicích a rychlostních silnicích pro vozidla s přípustnou celkovou hmotností nad 3,5 tuny (nebo pro vozidla do 3,5 tuny s přívěsem) zpravidla platí podle platné vyhlášky ministerstva rychlostní limit 80 km/h, který platí rovněž na silnicích mimo obec se dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Na silnici mimo obec s jedním pruhem pro každý směr jízdy smějí jet nákladní vozidla rychlostí 70 km/h a v obci se souvislou zástavbou 50 km/h. Pomocí dopravních značek a místní úpravy může být samozřejmě nařízena i jiná rychlost.
 1. Zákaz předjíždění - Od 1. července 2023 zavedla polská vláda zákaz předjíždění kamionů a nákladních aut (přesněji všech vozidel kategorie N2 a N3) na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla s méně než třemi jízdními pruhy. Za porušení zákazu hrozí přísné pokuty 1000-2000 zlotých (tedy aktuálně 5.300-10.600 Kč). Výjimku ze zákazu tvoří situace, kdy se předjížděné vozidlo pohybuje rychlostí „výrazně nižší než nejvyšší dovolenou“; podle analýz ministerstva infrastruktury se přitom prý už 10 km/h považuje za dostatečný rozdíl rychlostí. 
 1. Zákazy jízdy - O prázdninách a o posledním víkendu před prázdninami platí pro vozidla s maximální přípustnou hmotností přes 12 tun zákaz jízdy – vždy v pátek od 18 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin a v neděli od 8 do 22 hodin. Stejný zákaz platí rovněž po celý rok vždy večer před státními svátky od 18 do 22 hodin a v samotný den svátku od 8 do 22 hodin. Více o zákazu jízdy kamionů nejen v Polsku se dozvíte v našem článku Zákaz jízdy kamionů o nedělích a svátcích v evropských zemích na rok 2023 a výjimky z platného pravidla.
 1. Povinný odpočinek řidičů - Také v Polsku platí pro řidiče nákladních vozidel určitá omezení ohledně doby řízení a doby odpočinku. Co je z tohoto pohledu při řízení na polských silnicích nejdůležitější?
 • Denní doba řízení. V Polsku je pro řidiče nákladních vozidel omezena maximální doba řízení, a to na 9 hodin za uplynulých 24 hodin od zahájení výkonu práce; tuto dobu lze za definovaných podmínek odpočinku prodloužit dvakrát týdně až na 11 hodin.
 • Týdenní doba řízení. Celková doba řízení za týden v zásadě nesmí překročit 56 hodin, přičemž týden se počítá od pondělní půlnoci (0 hodin) do nedělní půlnoci (24 hodin). Týdenní dobu řízení lze prodloužit na 60 hodin za podmínky, že průměrná týdenní doba řízení za poslední 4 měsíce nepřekročí 48 hodin.
 • Dvoutýdenní doba řízení. Za období dvou týdnů nesmí doba strávená řidičem kamionu za volantem překročit 90 hodin.
 • Přestávky během doby řízení. Na každé čtyři a půl hodiny řízení je řidič povinen si udělat přestávku v délce trvání nejméně 45 minut (může si ji rozdělit např. na 15 a 30 minut). Po 6 hodinách za volantem je přestávka podle zákona o pracovní době řidičů již povinná v nepřerušené délce 30 nebo 45 minut.
 • Týdenní doba odpočinku. Týdenní odpočinek má dvě varianty: pravidelný týdenní odpočinek má délku nejméně 45 hodin a zkrácený odpočinek nejméně 24 hodin (nepřerušených). Odpočinek v délce 45 hodin přísluší řidiči za každých 6 pracovních cyklů. Odpočinek delší než 45 hodin musí řidič trávit v hotelu nebo na jiném místě uzpůsobeném ke spaní a vybaveném mimo jiné „sanitárním“, tedy sociálním zařízením.

Historie mýtného v Polsku

Před 1. červencem 2011 platili řidiči nejtěžších nákladních vozidel nad 12 tun za použití polských silnic jednotné mýtné. Od roku 2006 bylo mýto vybíráno rovněž formou dálniční známky, kterou bylo nutné vylepit na čelní sklo vozidla. Příjmy z prodeje známek (vinět) sloužily ale především ke kompenzaci nákladů soukromým provozovatelům dálnic, zatímco náklady na distribuci byla vláda nucena krýt z vlastních prostředků, čímž se celý systém stával finančně neudržitelným a neefektivním.

Generální ředitelství polských státních silnic a dálnic GDDKiA si spolu s ministerstvem infrastruktury stále silněji uvědomovalo potřebu vybudování nového, efektivnějšího systému na výběr mýtného a na konci roku 2010 vypsali výběrové řízení na vývoj elektronického systému výběru mýta. Ten byl po vítězství rakouské firmy Kapsch spuštěn do provozu k 1. červenci 2011 pod názvem viaTOLL

Cílem systému viaTOLL byla především náhrada již zastaralého systému papírových známek (vinět) a také zavedení pohodlnějšího a efektivnějšího způsobu výběru mýtného. Pro pohodlí řidičů byly zavedeny různé elektronické platební metody. S pokrokem v technologiích a s rostoucími potřebami dalšího rozvoje byl ale i systém viaTOLL nahrazen novým, modernějším, pokročilejším systémem výběru mýtného.

Dne 24. června 2021 spustilo Generální ředitelství silnic a dálnic GDDKiA nový elektronický systém výběru mýtného e-TOLL, který nabízí celou řadu vylepšených funkcí a možností. S tímto systémem byly zavedeny nové technologie a zjednodušené procesy, které řidičům na polských silnicích umožňují pohodlnější a efektivnější placení mýtného. Po tříměsíčním přechodném období byl starý systém viaTOLL definitivně vypnut 30. září 2021, kdy se plně završil přechod na nový systém e-TOLL. 

Polský systém e-TOLL je založen na satelitní technologii, tedy na určování polohy vozidla pomocí navigačního systému GNSS s využitím virtuálních bran. Pro použití systému musí mít vozidlo nainstalovanou buď palubní jednotku OBU, nebo továrně namontovaný lokalizátor ZSL, či externí lokalizační systém OZL. Správu poplatků zajišťuje mobilní aplikace e-TOLL PL, která kromě samotných elektronických plateb mýtného umožňuje také úhradu mýtného na zpoplatněných úsecích státních dálnic A2 a A4, dobíjení a sledování zůstatku na zúčtovacím účtu v předplaceném režimu a sledování přepravy nebezpečného zboží. Všechny informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách e-TOLL i v českém jazyce.

Aktuální novinkou, platnou od 1. července 2023 v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami, je zrušení mýtného na úsecích státních dálnic A2 a A4, o víkendech také na A1. Tato úleva platí ale jen pro osobní vozy, takže řidiči kamionů a autodopravci by se radovali jen předčasně. 

Jakou pomoc při placení mýta v Polsku vám nabízí Eurowag?

Také ve společnosti Eurowag velice dobře známe úskalí, se kterými se firmy i jejich řidiči při placení mýtného v Evropě potýkají. Vytvořili jsme proto speciální řešení, jejichž úkolem je zjednodušit procesy placení mýtného a přinést výhody ušité na míru přesně pro vás. 

Naše uživatelsky přívětivá online platforma a mobilní aplikace přinášejí intuitivní rozhraní pro jednoduchou správu veškerých mýtných poplatků. Pomocí pouhých několika kliknutí myší můžete snadno monitorovat, sledovat a platit mýtné poplatky i na cestách po polských silnicích a nemusíte si dělat těžkou hlavu s prováděním mnoha transakcí a administrativní agendou spojenou se zpracováním papírových účtenek. 

Nabízíme také speciální řešení mýtného, která jsou přímo integrovaná s polským systémem e-TOLL a zajišťují tak automatizované výpočty i placení mýtného. Mýto tak není nutné vypočítávat ručně, čímž se zbavíte rizika chyb či rizika opomenutí plateb. Na naši technologii se při efektivní správě mýtného zkrátka můžete spolehnout. 

Využít můžete také naši palubní jednotku EVA (Enhanced Vehicle Assistant), která vám umožní jednoduché platby mýtného po celé Evropě, nabízí technologii proti zneužití a přináší výkonný software pro správu vozového parku, všechno v jediném zařízení. Když si jednotky EVA nainstalujete i do vašich kamionů, získáváte přístup k dalším výhodám:

 • Viditelnost vozového parku v reálném čase. Díky centralizovanému panelu aplikace (dashboard) můžete snadno sledovat každé vozidlo, jeho aktuální polohu, stav a výkonové parametry.
 • Efektivní plánování cest. Díky analýze dat o silničním provozu v reálném čase, aktuálního stavu silnic a informací o mýtném vám EVA doporučí vždy ty nejefektivnější trasy, které pro vás znamenají minimalizaci nákladů a maximalizaci produktivity.
 • Zlepšení výkonu řidičů. EVA sleduje také chování řidičů a jejich pracovní výkon, můžete tak snadno identifikovat oblasti pro zlepšení.

Spojte se s námi ještě dnes a můžete se dozvědět, jak vám pomůžeme s placením mýtného i na polských silnicích a dálnicích.