GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
25.8.2023

Mýtné pro kamiony na Slovensku: Vše, co potřebujete vědět

Slovensko má rozsáhlou síť silnic a dálnic, které slouží jako klíčové dopravní trasy pro domácí i mezinárodní obchod. K zajištění údržby a rozvoje svých silnic zavedla slovenská vláda systém mýtného, který se vztahuje na určitá vozidla. Pokud se chystáte projet s kamionem Slovensko, čtěte dál, vše potřebné totiž probereme v tomto článku.

Mýtné pro kamiony na Slovensku: Vše, co potřebujete vědět

Obecné informace o mýtném

Mýtné je poplatek uložený účastníkům silničního provozu za použití určitých silnic nebo dálnic. Slouží jako prostředek financování výstavby, údržby a vylepšení silniční infrastruktury. Různé země zavádějí systémy mýtného, aby zajistily udržitelnost svých silničních sítí a podpořily efektivní dopravu. 

Mýtný systém na Slovensku

Mýtný systém na Slovensku je komplexní rámec, který platí pro všechna vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Je založen na kombinaci satelitní GPS, mikrovlnné technologie DRSC a GSM/GPRS. Tato kombinace umožňuje přesný a efektivní výběr mýtného sledováním pohybu vozidel v reálném čase. Systém byl spuštěn 1. ledna 2010 a v současnosti pokrývá asi 17 770 km placených silničních úseků na Slovensku. 

Druhy mýtného

Zde je přehled typů mýtného na Slovensku:

 • Elektronické mýtné: Elektronické mýtné (e-mýtné) se vztahuje na nákladní vozidla nebo vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Palubní jednotky (OBU), které jsou instalovány ve vozidlech, slouží ke sledování a účtování mýtného na základě ujeté vzdálenosti na zpoplatněných úsecích silniční sítě. Sazby mýtného jsou určeny podle kategorie vozidla, hmotnosti a počtu náprav.
 • Dálniční známky: Dálniční známky dnes na Slovensku fungují už jen v elektronické podobě a jsou povinné při užívání vymezených úseků dálnic a rychlostních silnic pro auta do 3,5 tuny. Délka platnosti dálničních známek se liší, přičemž je možné zakoupit dálniční známku na 10, 30 nebo 365 dní (tato platí ode dne určeného uživatelem), nebo na jeden rok (platí od 1. ledna). Jejich platnost se kontroluje podle evidenčního čísla vozidla.

Platby za mýtné

Na Slovensku musí vozidla s hmotností nad 3,5 tuny platit mýtné pomocí palubní jednotky SkyToll.

Existují dvě možnosti platby:  

 • Platba předem: Při postupu platby předem se platba mýtného provádí předem – uživatelé vloží prostředky do jednotky OBU a zajistí tak, že mají dostatečný zůstatek na pokrytí očekávaných výdajů na mýtné.
 • Následná platba: V procesu následné platby se mýtné účtuje poté, co vozidlo projelo zpoplatněným úsekem. Jednotka OBU zaznamenává ujetou vzdálenost a vypočítává příslušné mýtné.

Mýtné je v průměru 14 centů za kilometr (bez DPH) v závislosti na faktorech, jako jsou emise, nápravy a typ silnice.

Pravidla jízdy pro nákladní automobily

Pravidla jízdy pro kamiony na Slovensku podléhají předpisům, které zajišťují bezpečnost na silnicích a chrání všechny účastníky silničního provozu. Zde jsou některé důležité pokyny a předpisy, které by řidiči nákladních vozidel měli dodržovat při provozu svých vozidel na Slovensku:

 • Řidičský průkaz: Abyste mohli řídit nákladní vozidlo na Slovensku, musíte vlastnit platný řidičský průkaz odpovídající kategorii vozidla, se kterým hodláte jezdit.
 • Rychlostní limity: Při jízdě s kamionem na Slovensku dodržujte stanovené rychlostní limity. Standardní rychlostní limity pro nákladní vozy nad 3,5 tuny jsou 90 km/h na komunikacích mimo obec a 50 km/h v zastavěných oblastech. Rychlostní limity se však mohou lišit v závislosti na konkrétních dopravních značkách a podmínkách.
 • Předjíždění: Při předjíždění ostatních vozidel buďte opatrní. Předjíždějte pouze tehdy, když je to bezpečné, a máte zajištěn dostatečný výhled dopředu. Vždy používejte ukazatele směru k signalizaci svého záměru a po dokončení manévru se vraťte do původního jízdního pruhu.
 • Parkoviště a odpočívadla: Když nejste v pohybu, parkujte své nákladní vozidlo pouze na vyhrazených parkovacích místech. Pro řidiče kamionů platí povinné přestávky v jízdě a zákazy jízdy v určitých časech a obdobích.
 • Řízení pod vlivem: Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog je přísně zakázáno. Na Slovensku platí ze zákona nulová tolerance alkoholu nejen u profesionálních řidičů.
 • Pneumatiky: Od 15. listopadu do 31. března je pro těžká nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny povinné používat zimní pneumatiky s označením „M+S“ (bláto a sníh). Zimní pneumatiky musí být nasazeny, když jsou u silnice značky upozorňující na tuto povinnost nebo když je na vozovce souvislá vrstva sněhu či ledu. Kromě toho je na Slovensku zakázáno používat pneumatiky s hroty.
 • Tlumená světla: Od 15. října do 15. března je povinné jezdit s rozsvícenými tlumenými světly po celou dobu, a to i za denního světla.
 • Reflexní vesta: Reflexní vesta musí být uložena v kabině kamionu pro cestující, ne v kufru. Tuto vestu má mít řidič na sobě v případě nouze nebo poruchy při vystupování z vozidla na silnici.

Historie mýtného na Slovensku

Před spuštěním systému elektronického výběru mýtného (ETC) Slovensko využívalo na svých dálnicích manuální systém výběru mýtného. Výběr mýtného probíhal především prostřednictvím mýtných budek umístěných na různých místech na dálnicích.

Tento manuální systém byl používán do 1. ledna 2010, kdy Slovensko zavedlo systém elektronického výběru mýtného (tzv. ETC). Systém ETC nahradil manuální mýtnice a umožnil elektronické placení mýtného pomocí palubních jednotek instalovaných ve vozidlech.

Od 1. ledna 2014 pokryl nový mýtný systém na Slovensku přibližně 17 770 kilometrů stanovených úseků silnic. Jednalo se o úseky dálnic, rychlostních silnic a silnic různých tříd.

Rozšířením vymezených silničních úseků v rámci systému elektronického výběru mýtného se Slovensko stalo první zemí EU, která provozuje nejdelší silniční síť v rámci systému elektronického mýta. Slovenský systém elektronického výběru mýtného pokryl také nejdelší síť silnic nižší kategorie, která má přes 17 100 kilometrů.

Jak vám může Eurowag pomoci s mýtným na Slovensku?

Eurowag nabízí komplexní řešení plateb mýtného, které vám může pomoci s platbami mýtného na Slovensku. V případě výběru našich služeb můžete využít následujících klíčových výhod:

Ceny šité na míru: Jako zákazník společnosti Eurowag máte prospěch z přizpůsobených cen, které maximalizují úspory a zajišťují, že obdržíte nejkonkurenceschopnější sazby dostupné na trhu.

Snadná instalace palubních jednotek s certifikací EETS: Naše palubní jednotky s certifikací EETS jsou navrženy pro snadnou instalaci a poskytují vám bezproblémové platby mýtného ve více zemích.

Úplné pokrytí evropských zpoplatněných silnic: Užijte si pohodlí komplexního pokrytí zpoplatněných silnic v celé Evropě. Ať už cestujete přes hranice nebo v rámci jedné země, Eurowag vám zajistí bezproblémový přístup k zpoplatněným silnicím a zaručí plynulou cestu.

Režim následného placení: Se společností Eurowag můžete nejprve jet a platit až později. Náš režim následných plateb vám umožňuje soustředit se na cestu bez zátěže plateb předem, poskytuje vám flexibilitu a klid.

Kromě těchto funkcí nabízíme našim zákazníkům exkluzivní slevy na mýtném a pohodlí při platbě za elektronické dálniční známky pomocí palivových karet Eurowag. Naše unikátní palubní jednotka Eurowag EETS (EVA) kombinuje řešení mýtného, fleet management a technologii prevence podvodů při tankování. Umožňuje také sledování vozového parku v reálném čase, optimalizaci trasy, lepší výkon řidičů a až 20% snížení nákladů na palivo. Vyberte si Eurowag jako partnera pro platby mýtného ještě dnes a vyzkoušejte efektivitu, pohodlí a úsporu nákladů, které přinášíme do procesu výběru mýtného.