GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
9.11.2023

Plaťte správně daně v evropských zemích a ušetřete

Daň je zákonem stanovená částka, kterou musejí firmy i jednotlivci odvádět do rozpočtu svého státu, regionu nebo obce. Ty potom vybrané peníze používají na nákup veřejných statků, veřejné infrastruktury, služeb občanům, sociálních služeb atd. Daně existují v lidské společnosti už od starověku a ústřední vlády moderního státu hradí pomocí prostředků vybraných z daní různé společenské aktivity či společné (veřejné) statky, jako je mimo jiné vzdělávání, zdravotnictví, infrastruktura, národní obrana či policie.

Plaťte správně daně v evropských zemích a ušetřete

Daně musí platit v zásadě každý – a navzdory velkému úsilí o sjednocení např. v zemích Evropské unie mají jednotlivé země stále dost rozdílné daňové soustavy. Správně zvládnout daňovou agendu na mezinárodní úrovni proto často bývá velmi složité. V tomto článku vás provedeme různými zákoutími daňových labyrintů a ukážeme vám, co potřebujete vědět, abyste při podnikání na evropské úrovni mohli daně správně odvádět, a tím se vyhnout nákladným chybám.

Nejdůležitější předpoklady pro správnou přípravu daní 

Ať už odvádíte daně jako jednotlivec (fyzická osoba), nebo jako majitel firmy (právnická osoba), vždy je potřeba dávat pozor na několik věcí. 

1. Hlídejte si veškeré příjmy

Při odvádění daně z příjmů fyzických nebo právnických osob nezapomeňte, že musíte uvést veškeré vaše příjmy, od zaměstnání nebo podnikání přes příjmy z pronájmu, z investičního majetku apod. 

2. Dávejte pozor na papírové dokumenty

Pro hladkou a bezproblémovou přípravu daňových přiznání musíte pečlivě shromažďovat a evidovat veškeré dokumenty související s daněmi. Mezi ně mohou patřit pracovní výdaje, běžné výdaje spojené s podnikáním, investice, granty, půjčky a mnoho dalších. Dokumenty relevantní pro zpracování daní je třeba uchovávat po zákonem stanovenou dobu – v České republice je to podle zákona o účetnictví nejméně 5 let, účetní závěrky a výroční zprávy se uchovávají 10 let. 

3. Vyžádejte si doklady o příjmech 

V dokladech o příjmech musíte být schopni doložit veškeré příjmy; typicky jsou to příjmy ze zaměstnání, případně z podnikání a dalších zdrojů. Nezapomeňte si proto pohlídat, zda máte tyto dokumenty pohromadě na správném formuláři, případně si je vyžádejte, včetně potvrzení o srážkách daní ze mzdy.

4. Pohlídejte si různé daňové odpočty 

Zdokladovat musíte také veškeré nároky na daňové odpočty. To znamená, že si musíte sehnat doklady o penzijním připojištění, životním pojištění, půjčkách, o darech na zákonem vymezené účely (charitativní či dobročinné, sportovní, kulturní a jiné) a také samozřejmě o výdajích z podnikání.

5. Nepropásněte termíny 

Pokud si všechny potřebné daňové dokumenty seženete včas během ledna a února, máte ještě nejméně celý měsíc na sestavení daňového přiznání. Veškeré úkony si naplánujte v dostatečném předstihu. Počítejte také s možnými opravami a přípravou dodatečných dokladů, což zabere další čas. Jestliže nic nezanedbáte a veškeré doklady si připravíte včas, vyhnete se zbytečným problémům a budete mít starosti dříve z krku; případný přeplatek z daní pak můžete dostat na účet také dříve. 

6. Podejte včas žádost o vrácení daní 

Zkontrolujte si také, zda nemáte nárok na vrácení daní – zejména daně z přidané hodnoty (DPH neboli VAT) či spotřební daně, o kterých jsme již psali. S přípravou a podáním žádosti vám také rádi pomůžeme – Eurowag nabízí služby refundace daní

Různé země, různé daňové soustavy, různé vratky

Jestliže podnikáte napříč evropskými zeměmi, je potřeba si při zpracování daňové agendy dávat pozor na několik důležitých věcí. Především je dobré mít povědomí o různých daňových zákonech v různých zemích. To znamená vědět, jak provádět a jak dokladovat obchodní transakce v každé ze zemí, ve kterých je vaše firma aktivní.

Dále je potřeba vědět, které výnosy v každé ze zemí podléhají zdanění, které výdaje jsou daňově uznatelné a jakým způsobem se v jednotlivých zemích žádá o vratky daně. Pozor si dejte také na to, aby nedošlo ke dvojímu zdanění. Dvojí zdanění (resp. jeho eliminace) je vždy oboustrannou záležitostí příslušných zemí. Také Česká republika má proto uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s řadou evropských i mimoevropských zemí; v případě pochybností je nejlepší se obrátit na profesionálního účetního nebo daňového poradce.

Jak se při placení daní vyhnout zbytečným nákladům 

Při podávání a placení daní je dobré se vyhnout zbytečným nákladům. Podívejme se tedy na několik základních a nejefektivnějších strategií.

1. Podávejte daňová přiznání včas

Vždycky je dobré podávat daňová přiznání včas, tedy ideálně před zákonem stanovenou lhůtou; jen tak se vyhnete penále a dalším nepříjemnostem. V různých zemích platí pro podávání daňových přiznání různé lhůty, které je potřeba si vždy dopředu zkontrolovat. V ČR platí obvyklá lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 31. března, pro uživatele datové schránky do 30. dubna a pro osoby využívající služeb daňového poradce do 30. června.

2. Využijte možností snížení daňového základu

Nezapomínejte na zákonné možnosti snížení daňového základu (zdanitelných příjmů), jako je například penzijní připojištění, životní pojištění nebo dary charitativním a jiným organizacím. 

3. Sledujte své výdaje nejen na cestách 

Také sledování výdajů a shromažďování příslušných výdajových dokladů je velice důležité, zejména pokud podnikáte. Znamená to pečlivě zakládat veškeré výdajové doklady za běžný provoz firmy, jako třeba platby za pronájem, za telefon a elektřinu, za kancelářské vybavení, za dodavatelské služby (účetní služby, úklid, provoz IT a jiné), a rovněž dokladovat výdaje na cestách – doklady za zaplacené jízdné ve veřejné dopravě, doklady za platby pohonných hmot, doklady za zaplacené ubytování a za jiné vedlejší výdaje. Správně doložené náklady vám nejen sníží daňový základ, ale také poskytnou přehled o finančních tocích ve firmě. 

4. Zkontrolujte si příspěvky na penzijní připojištění 

Zejména poplatníci s vyššími příjmy si mohou vhodně snížit daňový základ pomocí příspěvků na penzijní připojištění. Tím si jednak zvýšíte aktuální čistý příjem a jednak navýšíte částku spořenou na důchod a později v něm i vyplácenou. Pokud do penzijního připojištění platíte částky nižší, než je zákonný strop pro odpočet z daňového základu, můžete si zvýšit částky pojištění, a tím i později vyplácené částky v důchodu.

5. Nezapomínejte na charitativní a jiné dary 

Na snížení daňového základu mají vliv rovněž charitativní a jiné dary. Nezapomeňte ale, že dary musejí být prokazatelně poukázány na zákonem stanovené účely a že daňový základ lze takto snížit jen o dary do zákonem stanovené výše, v ČR je to aktuálně 15 % základu daně (obě podmínky viz § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů). Stejně tak lze odečíst ze základu daně hodnotu daru nebo i bezúplatného plnění určeného na odstraňování následků živelních pohrom. 

Co je to vratka daně a jak funguje?

Pro autodopravce jsou neméně důležité spotřební daně a DPH z nákupů v zahraničí, zejména nákupů pohonných hmot – při splnění určitých podmínek má autodopravce z nákupů v zahraničí nárok na jejich vrácení. Daňová vratka neboli refundace je zpětná platba ze strany finančního úřadu (státu) daňovému poplatníkovi, kterou se vrací nadměrně zaplacená daň. 

I když je vrácení daně potěšující, měli by se poplatníci vyhnout přeplatku tím, že si odhad daně co nejlépe spočítají. Čím více se bude vrácená daň blížit nule, tím více peněz budete mít během roku k dispozici, což je důležité zejména pro podnikatele, například na investice.

Jak vám od zbytečných daňových nákladů může pomoci Eurowag?

Podávání žádosti o refundaci daní je poměrně komplikovaná procedura, se kterou jsou spojeny různé administrativní požadavky a rovněž nezbytné znalosti a zkušenosti. Pomocí mezinárodních daňových služeb, které nabízí i Eurowag,můžete zvládnout podání žádosti řádně a včas a dostanete se tak dříve k penězům, na které máte nárok, bez zbytečných nákladů navíc.

S Eurowag jsou vratky daní ze zahraničí jednoduché: odpadá vám nejen stres, ale také nadbytečné papírování. Pokud se máte vyhnout zbytečným výdajům, potřebujete rychlou, flexibilní daňovou službu, která se přizpůsobí vašim potřebám – přesně takovou poskytuje Eurowag. Spojte se tedy s námi ještě dnes a my vám rádi pomůžeme získat z daňových vratek maximum.