GTM debug

Clock
Čas na čtení: 7 min
Calendar
12.12.2023

Pravidla pro řidiče nákladních vozidel v Polsku

Cestování po Polsku může být stejně bezproblémové jako ježdění ve vaší domovské zemi. Stačí se seznámit s aktuálně platnými pravidly a předpisy. Polsko je jednou z největších zemí Evropy, i proto do něj expanduje mnoho rozmanitých firem. Chcete-li se také chopit této příležitosti, je důležité porozumět tamním pravidlům řízení nákladního vozidla, abyste se vyhnuli problémům s úřady.

Pravidla pro řidiče nákladních vozidel v Polsku

Pojďme se proto podívat na základní požadavky a pravidla jízdy s nákladním vozidlem v Polsku.


Kvalifikace

Pro jízdu s nákladním vozidlem v Polsku může být vyžadována speciální kvalifikace. Můžete například potřebovat certifikát ADR, pokud přepravujete nebezpečné látky.


Osvědčení o odborné způsobilosti (CPC)

Podle směrnice Evropské unie musejí mít řidiči nákladních vozidel osvědčení o odborné způsobilosti, aby mohli jezdit po Evropě v souladu s platnými právními předpisy. Toto osvědčení je pro potenciální zaměstnavatele důkazem o tom, že máte znalosti a výcvik potřebné pro práci profesionálního řidiče.


Řidičský průkaz

Chcete-li bez omezení jezdit v Polsku, musíte předložit řidičský průkaz jedné z následujících kategorií.

Kategorie C1: Tato kategorie se vztahuje na lehčí komerční vozidla s maximální přípustnou hmotností 3,5 až 7,5 tuny.


Další informace o kategorii C1

 • Oprávnění je třeba obnovovat každých pět let.
 • Minimální věk pro jízdu s vozidlem kategorie C1 je 18 let.
 • Pro získání oprávnění je třeba složit teoretickou i praktickou zkoušku.
 • Chcete-li provozovat vozidlo C1 pro komerční účely, je také nutné nechat se každých pět let přezkoušet.
 • K získání takového oprávnění, jakož i řidičského průkazu kategorií C1E, C a CE je navíc třeba předložit osvědčení o zdravotní způsobilosti a výsledek oftalmologického vyšetření.


Kategorie C1E: Řidičský průkaz C1E je nejlepší volbou pro řidiče větších nákladních vozidel. Na základě oprávnění C1E smíte jezdit s přípojným vozidlem o hmotnosti více než 750 kg.


Další informace o kategorii C1E

 • Minimální věk pro jízdu s vozidlem kategorie C1E je 21 let.
 • Toto oprávnění má platnost pět let.
 • K jeho získání je rovněž třeba absolvovat praktickou i teoretickou zkoušku.


Kategorie C: Umožňuje řízení velkých komerčních nákladních vozidel, a je tak nezbytná pro každého, kdo má zájem o velkoobjemovou přepravu. S takovým oprávněním smíte jezdit vozidly kategorie C1 a nevztahuje se na vás zákonný požadavek na provoz vozidla s maximální povolenou hmotností 7,5 tuny.


Další informace o kategorii C

 • Minimální věk pro jízdu s vozidlem kategorie C je 21 let.
 • Automaticky vám bude udělen i řidičský průkaz pro kategorii C1.
 • Získání tohoto oprávnění je však dražší než v případě C1.


Kategorie CE: Jedná se o nejvyšší možné oprávnění, které je ideální pro každého, kdo chce soukromě přepravovat velké množství zboží.


Další informace o kategorii CE

 • Minimální věk pro jízdu s vozidlem kategorie CE je 21 let.
 • Oprávnění má platnost pouze pět let.
 • Automaticky vám bude udělen i řidičský průkaz pro kategorie BE, C1E, T a D1E.


Jízda pod vlivem alkoholu

Tolerance alkoholu v krvi je v Polsku 0,2 ‰ – řidič s vyšším množstvím alkoholu v krvi se považuje za nezpůsobilého k jízdě s jakýmkoli vozidlem. Jízda pod vlivem alkoholu je v Polsku závažným porušením zákona. Příslušníci policejního sboru proto mají oprávnění provádět náhodný test ke zjištění alkoholu v dechu, zejména došlo-li k nehodě, která způsobila tělesné zranění.


Strana jízdy

V Polsku se jezdí na pravé straně. Znamená to, že pokud chcete předjet nějaké vozidlo, musíte přejet do levého pruhu. Porušení tohoto pravidla přitáhne nechtěnou pozornost úřadů a následkem budou nepříjemné pokuty. Dávejte si tedy pozor, abyste při jízdě po polských cestách jezdili vpravo a předjížděli vozidla zleva.


Povinná výbava

Každý řidič nákladního vozidla by také neměl zapomínat na povinnou výbavu pro nákladní vozidla, do které patří:

 • reflexní vesty pro všechny pasažéry vozidla,
 • výstražný trojúhelník,
 • sada náhradních žárovek,
 • sada pro testování alkoholu v dechu,
 • sada první pomoci,
 • sněhové řetězy (v místech označených příslušnými dopravními značkami).

Nezapomeňte, že v Polsku musíte mít dokonce i přes den zapnuta potkávací světla.Věk na jízdu

Minimální zákonný věk pro řízení lehkých užitkových vozidel v Polsku je 18 let. Co se týká těžkých užitkových vozidel, věková hranice se posouvá na 21 let. Osmnáctiletý řidič komerčního nákladního vozidla tedy dostane pokutu, i když bude mít platné řidičské oprávnění.


Zpoplatněné cesty

V Polsku se mýtné poplatky určují podle celkové hrubé hmotnosti nákladního vozidla. Platí, že vozidla s hmotností více než 3,5 t musejí být při jízdě vybavena mýtnou jednotkou se systémem eToll. Platbu mýta lze realizovat přímo u mýtné brány v hotovosti nebo platební kartou. Úhrada mýta může být frustrující záležitostí, zvláště pokud projíždíte různými regiony a potřebujete zaplatit několik mýtných poplatků. Mýtná jednotka s certifikátem EETS od společnosti Eurowag vám usnadní úhradu mýta a pomůže vám zachovat soulad s předpisy v celé Evropě.


Jaká jsou pravidla pro jízdu s nákladním vozidlem v Polsku?

V Polsku je v určitých dnech jízda komerčních nákladních vozidel zakázaná. V této části si o tom povíme více a představíme si i další pravidla pro jízdu.

Jaké zákazy se vztahují na jízdu nákladním vozidlem?

V rámci celostátní sítě silnic platí zákaz jízdy pro nákladní vozidla s maximální povolenou hmotností více než 12 t během státních svátků, a to:

 • od 18.00 do 22.00 v předvečer státního svátku,
 • od 8.00 do 22.00 během každého státního svátku.


Během letních školních prázdnin (červen–srpen) platí zákaz jízdy nákladních vozidel o víkendu, a to od posledního červnového pátku do poslední neděle před začátkem školního roku. V období od června do srpna není povolena jízda nákladních vozidel v těchto časech:

 • v pátek od 18.00 do 22.00,
 • v sobotu od 8.00 do 14.00,
 • v neděli od 8.00 do 22.00.


Existují také místní omezení pro vozidla s hmotností nad 16 t pro oblast Varšavy:

 • od 7.00 do 10.00 a od 16.00 do 20.00.


Mezi oficiální státní svátky v Polsku patří tyto dny:

 • 1. 1. – Nový rok,
 • 6. 1. – svátek Tří králů,
 • první a poslední den Velikonoc,
 • 1. 5. – Svátek práce,
 • 3. 5. – Den ústavy,
 • Svatodušní neděle,
 • svátek Božího těla,
 • 15. 8. – Nanebevzetí Panny Marie,
 • 1. 11. – svátek Všech svatých,
 • 11. 11. – Den nezávislosti,
 • 25. 12. – první svátek vánoční,
 • 26. 12. – druhý svátek vánoční.


Čas odpočinku pro řidiče nákladních vozidel

Podle ministerské směrnice platí pro řidiče nákladních vozidel následující pravidla týkající se odpočinku:

 • Doba jízdy v rámci jednoho dne nesmí překročit 11 hodin.
 • Doba jízdy v rámci týdne nesmí překročit 60 hodin.
 • Celková doba jízdy za období dvou týdnů nesmí překročit 96 hodin.
 • Řidiči mají nárok na nepřetržitou přestávku trvající nejméně 45 minut po každých pěti a půl hodinách jízdy.
 • Řidiči mohou strávit povinnou přestávku i v kabině nákladního vozidla, ale pouze za předpokladu, že je vozidlo vybaveno prostorem na spaní a je správně zaparkováno.


Maximální povolená hmotnost nákladního vozidla

V Polsku je zakázána jízda určitými nákladními vozidly po místní síti silnic, a to i tehdy, když vozidla splňují normy EU. Podle polských právních předpisů musejí mít nákladní vozidla s hmotností na jednu nápravu přesahující 8 t nebo 10 t zvláštní úřední povolení k jízdě po silnicích druhé třídy. Cílem je zaručit bezpečnost řidičů a chodců.


Maximální povolená rychlost na jednotlivých cestách

V tabulce níže jsou uvedena rychlostní omezení pro nákladní vozidla v Polsku.

Pokuty

Každý profesionální řidič si musí uvědomovat, že neodpovídá jen za sebe, a proto mohou být pokuty velmi přísné. V níže uvedené tabulce naleznete vyčíslení pokut, které můžete dostat za porušení předpisů v Polsku.

Překročení maximální povolené rychlosti

*na základě kurzu ČNB k 27.11.2023


Další přestupky

*na základě kurzu ČNB k 27.11.2023

Povinnosti při přepravě zboží podléhajícího spotřební dani

Pokud v Polsku přepravujete určité kategorie zboží, pravděpodobně jste se již setkali se systémem PUESC. Jedná se o Platformu pro elektronické daňové a celní služby, která je součástí polské legislativy. Tato platforma umožňuje mimo jiné zasílat oznámení do systému SENT.

SENT se vztahuje na širokou škálu přepravovaného zboží, včetně nebezpečných materiálů a výrobků podléhajících spotřební dani. Mezi nebezpečné materiály patří chemické látky, toxické látky a materiály, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí nebo lidské zdraví. Kromě toho jsou do SENT zahrnuty i některé výrobky, jako jsou alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky, které podléhají dodatečné spotřební dani.

V této souvislosti jsou dopravci těchto specifických kategorií zboží povinni se registrovat u PUESC a dodržovat jeho předpisy. Ignorování těchto požadavků může mít vážné právní důsledky, včetně pokut a sankcí.

Abyste se vyhnuli riziku porušení předpisů souvisejících s těmito předpisy, přichází na pomoc systém Eurowag Fleet Management. Tento nástroj zahrnuje nejen efektivní správu vašeho vozového parku, ale také pohodlné propojení se systémem SENT, takže můžete snížit hrozbu pokut na minimum.

Pokud dodržíte polské dopravní předpisy a zákony, jízda v Polsku může být bezproblémovým zážitkem. Jejich porušení však bude mít za následek nepříjemné pokuty, které mohou narušit váš běžný provoz. Při jízdě s nákladním vozidlem v Polsku proto dodržujte všechna platná pravidla.

Jak vám Eurowag může pomoci?

Sledování pravidel a předpisů týkajících se jízdy v Polsku může být náročné, proto je na místě snažit se to vašim řidičům co nejvíce zjednodušit, aby se mohli plně soustředit na cestu. Společnost Eurowag proto nabízí různé produkty, jejichž cílem je zjednodušit a zpříjemnit jízdu.

Například palivová karta Eurowag vás zbaví stresu spojeného s doplňováním pohonných hmot a poskytuje platební řešení na míru přizpůsobené potřebám vaší společnosti. Řidiči tak mohou rychle a jednoduše zaplatit pohonné hmoty, aniž by u sebe museli mít hotovost nebo si museli odkládat účtenky. A co je nejlepší, díky naší neustále se rozrůstající akceptační síti řidiči vždy najdou vhodnou čerpací stanici bez ohledu na to, kam je cesta zavede.

Naše palivové karty je dokonce možné použít i k uskutečňování určitých plateb na zpoplatněných silnicích, mostech a trajektech. Vaši řidiči vám za zjednodušení procesu úhrady mýta určitě poděkují. Kontaktujte nás ještě dnes, staňte se zákazníkem společnosti Eurowag a zjistěte, proč nám stále více komerčních dopravních společností důvěřuje na cestě za úspěchem.