GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
14.2.2024

Přípustné rozměry těžkých nákladních vozidel: Jaká je povolená šířka, délka a nosnost nákladních vozidel v Polsku?

Úkolem každého dispečera nebo specialisty na logistiku je vybrat vhodné vozidlo pro přepravu zboží objednaného zákazníkem. Je však nezbytné znát právní předpisy týkající se přepravy, včetně povolených rozměrů vozidla, nosnosti a zatížení náprav. Zde uvádíme nejdůležitější informace pro Polsko.

Přípustné rozměry těžkých nákladních vozidel: Jaká je povolená šířka, délka a nosnost nákladních vozidel v Polsku?

Vnitrostátní předpisy pro rozměry těžkých nákladních vozidel (HGV)

Přípustné rozměry těžkých nákladních vozidel v Polsku jsou následující:

Délka těžkého nákladního vozidla:

 • Délka jednoho vozidla nesmí překročit 12 m.
 • U soupravy nákladního automobilu a přívěsu (kloubového vozidla) je maximální délka 16,5 m.
 • Pro soupravu dvou vozidel (např. nákladní automobil a přívěs) je maximální délka 18,75 m.
 • U soupravy tří vozidel je maximální délka 22 m.

Podle čl. 2 odst. 49 zákona o silničním provozu v Polsku tvoří skupinu vozidel vozidla spojená tak, aby se mohla po silnici pohybovat jako celek, což se však nevztahuje na vozidla spojená za účelem tažení. O soupravu vozidel se tedy jedná v případě, kdy je automobil spojen s přívěsem, ale nikoliv s jiným automobilem, který je tažen.

Jaké jsou rozdíly mezi přívěsem a návěsem?

Zvláštní kategorií jízdních souprav jsou tzv. kloubová vozidla. Podle čl. 2 odst. 35 silničního zákona se jedná o soupravy vozidel tvořené motorovým vozidlem spojeným s návěsem. Jaký je mezi nimi rozdíl? Ten vyplývá z rozlišení mezi přívěsem a návěsem. Přívěs je vozidlo bez motoru, určené k připojení k jinému vozidlu, a návěs je typ přívěsu, jehož část spočívá na motorovém vozidle a zatěžuje ho.

Šířka a výška nákladního vozidla:

 • Maximální šířka vozidla je 2,55 m (2,60 m u chladírenských nákladních vozidel).
 • Celková šířka včetně nákladu nesmí překročit 3 m. Náklad může přesahovat až o 23 cm na každé straně.
 • Maximální výška je 4,0 m.

Povolené zatížení náprav:

 • Maximální zatížení náprav v Polsku je 11,5 tuny na dálnicích, rychlostních silnicích a většině státních silnic.
 • Na některých státních silnicích nebo úsecích a na značné části vojvodských silnic je maximální zatížení na nápravu 10 tun.
 • Na zbývajících vojvodských silnicích a místních komunikacích je maximální zatížení na nápravu 8 tun.

Předpisy týkající se maximální přípustné hmotnosti nákladu (MPLW)

Hmotnost tažného vozidla v jízdní soupravě nesmí překročit následující limity.

 • Jednotlivé tažné vozidlo: 10 tun pro přívěsy s jednou nápravou (kromě návěsů), 18 tun pro přívěsy se dvěma nápravami (kromě návěsů), 24 tun pro přívěsy s více než dvěma nápravami (kromě návěsů), 28 tun pro soupravy vozidel se třemi nápravami, 40 tun pro soupravy vozidel s nejméně 5 nápravami, 28 tun pro soupravy vozidel s nejvýše čtyřmi nápravami a 40 tun pro soupravy vozidel s více než čtyřmi nápravami.

V případě tahače s návěsem je situace následující:

 • V případě dvounápravového tahače s návěsem a třínápravového kontejnerového návěsu pro intermodální přepravu je to 42 tun.
 • Pro třínápravový traktorový návěs a dvou- nebo třínápravový přívěs pro intermodální přepravu je to 44 tun.

Překročení kteréhokoli z těchto parametrů bude mít za následek, že vozidlo nebude považováno za vyhovující. Tyto parametry by měly být dodržovány spolu s dalšími pravidly pro řidiče nákladních vozidel v Polsku

Výběr přívěsu pro těžké nákladní vozidlo

Při organizování přepravy zboží je také zásadní zvážit výběr vhodného přívěsu. Při volbě optimálního řešení je třeba vzít v úvahu několik faktorů, včetně rozměrů (délka, šířka, výška) a nosnosti přívěsu. Klíčovým faktorem jsou přípustné rozměry a celková hmotnost těžkých nákladních vozidel.

Nejoblíbenějšími přívěsy na polských a evropských silnicích jsou plachtové přívěsy.

Přívěs s plachtou (plachtový přívěs)

Jedním z nejuniverzálnějších a nejpoužívanějších typů přívěsů je přívěs s plachtou. Konstrukce plachtového přívěsu umožňuje nakládání nejen z boku, ale také zezadu nebo shora. To je možné díky posuvné střeše, která usnadňuje rychlejší nakládání a vykládání.

Ukázkové rozměry plachtového přívěsu a přípustná nosnost

Zde jsou uvedeny základní parametry náhodně vybraného moderního přívěsu s opláštěnou bočnicí od polského výrobce.

 • Délka: 13 885 mm
 • Vnitřní délka: 13 643 mm
 • Vnější šířka: 2 550 mm
 • Vnitřní šířka: 2 480 mm
 • Vnější výška: 4 000 mm
 • Vnitřní výška: 2 920 mm
 • Hmotnost v nenaloženém stavu: 6 790 kg ± 4 %
 • Nosnost: 28 210 kg
 • Přípustná celková hmotnost vozidla: 35 000 kg
 • Možnosti nakládání: zadní, boční nebo horní nakládka

Ve snaze dodržovat místní předpisy je důležité, aby dispečeři a logističtí specialisté měli přehled o všech výše uvedených informacích. Vyhnete se tak vysokým pokutám a sankcím a budete se moci lépe rozhodovat při výběru přívěsu pro přepravu zboží na polských silnicích.

Pokud podnikáte v přepravě po celé Evropě, Eurowag vám může pomoci posunout se dál. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, proč nám stále více klientů důvěřuje při řešení všech svých potřeb v oblasti logistiky a podpory dopravy.