GTM debug

Clock
Čas na čtení: 10 min
Calendar
21.11.2023

Pravidla pro řidiče nákladních vozidel v Německu

Řidiči nákladních vozidel zajišťují přepravu zboží a služeb nejen v Německu, ale po celé Evropě, potažmo ve světě. Aby mohli bez problémů provozovat svou činnost na německých silnicích, musejí dodržovat specifická dopravní pravidla a předpisy. Vzhledem k tomu, že Německo má 16 spolkových zemí, může každá z nich mít svá dodatečná specifická pravidla. Proto je důležité dobře rozumět všem pravidlům a zákonným požadavkům.

Pravidla pro řidiče nákladních vozidel v Německu

Co musíte splnit, abyste v Německu mohli řídit nákladní vozidlo?

V této části vás seznámíme s podmínkami pro řízení kamionu v Německu a s možnými tresty za jejich porušení.

Řidičský průkaz

Mít platný řidičský průkaz je základním předpokladem pro řízení vozidla jak v Německu, tak i v celé Evropě. Avšak řízení nákladního vozidla je spojeno s větší odpovědností, a proto Německo klade určité požadavky na řidiče kamionů.

Pro získání řidičského průkazu pro nákladní vozidlo v Německu musíte splnit určitá kritéria podle kategorie vozidla, které hodláte řídit, aby vás úřady nepokutovaly. Mezi tyto kategorie patří:

Skupina B 

Řidičský průkaz kategorie B vás opravňuje řídit vozidlo s hmotností do 3,5 tuny, určené k přepravě méně než 8 cestujících, s přívěsem do 750 kg (celková hmotnost však nesmí přesáhnout 3,5 tuny). Tato kategorie je také jedním z předpokladů pro získání řidičského průkazu kategorie C1.

Skupina C1

Pokud chcete řídit lehké užitkové vozidlo, musíte mít řidičský průkaz kategorie C1. Je určena pro vozidla s hmotností do 7,5 tuny. Tato kategorie vám také umožní řídit přívěs o hmotnosti nepřesahující 750 kg.

Skupina C1E

Pro řízení větších nákladních vozidel s přívěsem potřebujete řidičský průkaz kategorie C1E. Umožňuje vám řídit přívěs nebo návěs s hmotností nad 750 kg, což je více než je povoleno v kategorii C1.

Skupina C

Tato kategorie je určena pro těžká užitková vozidla. S řidičským průkazem kategorie C můžete řídit vozidla s hmotností nad 7,5 tuny a přívěsy do hmotnosti 750 kg. Zároveň vám umožní řídit vozidla z kategorie C1.

Skupina CE (řidičský průkaz na přívěs)

Jedná se o nejvyšší kategorii v rámci nákladních vozidel. S tímto průkazem můžete řídit vozidla z kategorií C1E, T, D1E a BE. Je to ideální kategorie pro řidiče, kteří potřebují přepravovat velké množství zboží, umožňuje tažení přívěsů s hmotností nad 750 kg.

Věk řidiče

Minimální věk pro řízení v Německu je 18 let. Avšak v závislosti na typu vozidla může být stanoven vyšší věkový limit. Konkrétně pro řízení nákladního vozidla musí mít řidič minimálně 21 let. To znamená, že i když vám je více než 18, ale méně než 21 let, řízení nákladního vozidla je vám zakázáno a můžete za to být pokutováni.

Je důležité si uvědomit, že dosažení určitého věku nestačí, musíte také úspěšně složit potřebné řidičské zkoušky, aby vám bylo uděleno řidičské oprávnění.

Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů je pro řidiče povinné. Zákon dokonce stanovuje, že všechny osoby ve vozidle musejí mít zapnutý bezpečnostní pás, a to bez ohledu na to, kde v autě sedí. Nedodržení této povinnosti může skončit pokutou a připsáním trestných bodů.

Tabulka níže uvádí trestné body za některé přestupky v Německu.

Další informace o pokutách a trestných bodech najdete na těchto webových stránkách.

Alkohol za volantem

Povolená hranice alkoholu v krvi při řízení v Německu je 0,5 promile (pro řidiče do 21 let však platí nulová tolerance, stejně jako pro řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz méně než dva roky). Překročení těchto hranic může mít za následek odebrání řidičského průkazu, vysoké pokuty a v extrémních situacích dokonce i trest odnětí svobody.

Výše trestu za řízení pod vlivem alkoholu se odvíjí od konkrétní situace. Řidičům, kteří byli chyceni poprvé, může být udělena pokuta ve výši až 1 200 eur a pozastaveno řidičské oprávnění na dobu až dvou měsíců. V případě opakovaných nebo závažnějších přestupků budou tresty přísnější.

Jaká jsou pravidla pro řízení nákladního vozidla v Německu?

Pro nákladní vozidla platí v určitou dobu zákaz jízdy. Tato omezení byla zavedena s cílem zvýšení bezpečnosti na cestách a snížení dopravních zácp. 

Zákaz jízdy pro kamiony v Německu

Obecný zákaz řízení pro nákladní vozidla nad 7,5 tuny v Německu platí po všechny neděle, a to mezi 0:00. a 22:00. Zákaz jízdy platí také o státních svátcích, jako je:

 • Nový rok
 • Velký pátek
 • Velikonoční pondělí
 • Svátek práce (1. května)
 • den Nanebevstoupení Páně
 • Svatodušní svátky
 • Den sjednocení Německa (3. října)
 • Štědrý den a 1. svátek vánoční (24. a 25. prosince)

V období letních prázdnin platí zákaz jízdy nákladních automobilů také v sobotu mezi 7. a 20. hodinou. Více o zákazu jízdy pro kamiony v některých evropských zemích najdete v našem článku.

V některých oblastech Německa se navíc slaví specifické svátky. Například svátek Božího těla (Fronleichnam) se slaví v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci a Sársku. Den reformace se slaví v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku, zatímco svátek Všech svatých (Allerheiligen) je státním svátkem v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci a Sársku.

Doba odpočinku pro řidiče nákladních vozidel

V souladu s německými předpisy týkajícími se pracovní doby musí řidič nákladního vozidla dodržovat každodenní dobu odpočinku v trvání nejméně 11 hodin. Tuto dobu lze rozdělit do dvou intervalů – 3 hodiny následované 9 hodinami. Je dovoleno zkrátit denní dobu odpočinku na 9 hodin, avšak maximálně třikrát v průběhu sedmi po sobě jdoucích pracovních dnech.

Po 4 až 5 hodinách řízení je vyžadována povinná 45minutová přestávka. Tuto přestávku je možné rozdělit na dvě části – 15 minut následovaných 30 minutami. Po šesti pracovních dnech má řidič nárok na 45 hodin odpočinku. Alespoň jednou za čtyři týdny musí mít řidič delší dobu odpočinku, kterou by měl strávit buď v sídle zaměstnavatele, nebo v místě svého bydliště.

Více o časech odpočinku v některých zemích EU najdete v našem článku.

Maximální hmotnost nákladního vozidla

Hmotnostní limit nákladních vozidel v Německu se liší v závislosti na lokalitě a druhu zboží, které v danou chvíli přepravujete. Níže najdete přehled hmotnostních limitů nákladních vozidel na německých silnicích.

Maximální hmotnost kamionu na německých silnicích je 40 tun. V případě kombinované přepravy nákladu do přístavu je povolená hmotnost 44 tun, avšak pouze na vzdálenost do 150 km.

 • Maximální hmotnost kamionu s 2 nápravami – 18 tun.
 • Maximální hmotnost kamionu s 3 nápravami – 25 tun.
 • Maximální hmotnost kamionu se 4 nápravami – 32 tun.
 • Maximální hmotnost tahače s návěsem (maximálně 5 náprav) – 40 tun.
 • Hmotnost tahače bez návěsu – 5,5 tuny.

Rychlostní limity

Rychlostní limit pro vozidla s přívěsem a nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny je 80 km/h, na silnicích mimo obce 60 km/h a na silnicích ve městech jen 50 km/h, pro nákladní vozidla s hmotností nad 7,5 tuny je limit stanoven na 60 km/h s výjimkou dálnic, kde mohou jet maximálně 80 km/h. Tato nákladní vozidla musejí mít zabudovaný omezovač rychlosti pro maximální rychlost 90 km/h. Existuje však několik výjimek, a to pro policii, hasiče a další.

Sankce

Pokud se chystáte na cestu do Německa, měli byste znát sankce za porušení zákonů a dopravních předpisů. Jejich nedodržení totiž může být velmi nákladné a navíc tím ohrožujete bezpečnost nejen svou, ale také ostatních.

Níže uvedená tabulka ukazuje, jak nákladné mohou být některé přestupky.

Rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi

Místní zákazy a dopravní předpisy platí ve všech částech Německa. Některé oblasti však mají dodatečná pravidla, aby zajistily bezpečnost svých obyvatel a přispěly k omezení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší. Například ve městech, jako je Mnichov, Stuttgart a Darmstadt, platí dodatečné zákazy pro vozidla nad 3,5 tuny, které nesplňují určité emisní normy. V Mnichově bylo 1. října 2021 zavedeno omezení pro vozidla s emisní normou Euro 5 a nižší, které nesmějí vjet do zóny s nízkými emisemi (Umweltzone). Ve Stuttgartu zase platí úplný zákaz vjezdu do centra města pro vozidla s touto a nižší emisní normou.

Kromě toho jsou v jednotlivých spolkových zemích státní svátky, o kterých by řidiči měli vědět, jak je uvedeno výše.